Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν στις 12:00 και θα ολοκληρωθούν στις 19:10 της ίδιας ημέρας (22/5).

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
12:00 Εισαγωγή – Σύντομοι Χαιρετισμοί
12:10 Στέφανος Παϊπετης: Ο Ιησούς ως Ηλιακή Θεότητα
12:30 Ραδάμανθυς Αναστασάκης: Ο Μυθικισμός στο έργο του Charles Francois Dupuis
12:50 Ομάδα Μυθικιστών του Μιλγουόκι (Mythicist Milwaukee Team): Οι θέσεις μας πάνω στο Μυθικιστικό ζήτημα και γιατί θεωρούμε πως προάγουν την Κοσμικότητα
13:10 Ερωτήσεις
13:20 Μικρό Διάλειμμα
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
13:30 Χαρίτα Μήνη: Οι κρυμμένες πλευρές του μύθου της Γένεσης
13:50 Στράτος Θεοδοσίου: Βρεφοκρατούσες και Γαλακτοτροφούσες θεότητες
14:10 Γιώργος Ιωαννίδης: Η Ανάληψη της Παναγίας: Μια Μυθικιστική διερεύνηση στη θεολογία της ενσώματης μετάστασης της Παρθένου
14:30 Γιώργος Γκουσγκούνης: Ο Μυθικισμός στους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους και τους Γνωστικούς της Ύστερης Αρχαιότητας: Οι περιπτώσεις του Πορφύριου και των Δοκητιστών
14:50 Ερωτήσεις
15:00 Μεγάλο Διάλειμμα
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
16:30 Χρήστος Πανόπουλος: Απο το Μύθο στο Μυθικισμό : Επαναφέροντας την μυθική σκέψη
16:50 Ιωάννης Μπουσίου: Η Ελληνική Θρησκεία και οι Μυθικιστικές προεκτάσεις της στον Χριστιανισμό
17:10 Ευρυνόμη Γαβρά: Ο Ορφικός Φάνης, ο Ιησούς και το σύμβολο του Εσταυρωμένου
17:30 Ερωτήσεις
17:40 Μικρό Διάλειμμα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
17:50 Γιώργος Λεκάκης: Το φαινόμενο της Ακαΐας: Από την Άρτεμη στα Αναστενάρια
18:10 Kenneth Humphreys: 2016: Ο Ιησούς καταλαμβάνει τη θέση του στην παγκόσμια μυθολογία
18:30 Μηνάς Παπαγεωργίου: Ο Μυθικισμός στο έργο του Θωμά Μάρα
18:50 Ερωτήσεις
19:10 Λήξη Συνεδρίου